Toán Lớp 6: Câu 3. Khi tăng chiều dài 5% và tăng chiều rộng 15% thì diện tích hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần trăm? A. Tăng 25,07% B. Tăng 27.05%

Toán Lớp 6: Câu 3. Khi tăng chiều dài 5% và tăng chiều rộng 15% thì diện tích hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần trăm?
A. Tăng 25,07%
B. Tăng 27.05%
C. Tăng 25,70%
D. Tăng 20,75%
Câu 4. Khi giảm chiều dài 6% và giảm chiều rộng 12% thì diện tích hình chữ nhật giảm bao nhiêu phần trăm?
A. Giảm 15,25%
B. Giảm 16,52%
C. Giảm 17,28%
D. Giảm 18,80%
( Cho mình xin đáp án thôy ạ ???????? )

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 3. Khi tăng chiều dài 5% và tăng chiều rộng 15% thì diện tích hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần trăm?
  A. Tăng 25,07%
  B. Tăng 27.05%
  C. Tăng 25,70%
  D. Tăng 20,75%
  Câu 4. Khi giảm chiều dài 6% và giảm chiều rộng 12% thì diện tích hình chữ nhật giảm bao nhiêu phần trăm?
  A. Giảm 15,25%
  B. Giảm 16,52%
  C. Giảm 17,28%
  D. Giảm 18,80%

  Trả lời
 2. 3.Gọi chiều dài HCN ban đầu là 100% thì chiều dài HCN khi tăng 5% là 100% +5%= 105% (chiều dài); tương tự chiều rộng HCN lúc sau là 115% (chiều rộng) Diện tích lúc sau là; 105/100 chiều dài x 115/100 chiều rộng= 1,15.0,15=120,75% (diện tích ) . Tăng 20,75%.chọn D
  4 tương tự như vậy kết quả câu 4 là:
  C.17,28%
  @FBI POLAR BEAR
  xin hay nhất
   

  Trả lời

Viết một bình luận