Toán Lớp 8: bài 3 cho tam giác ABC vuông cân tại A.trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A , vẽ BD vuông BC và BD=BC a) tứ giác ABCD là hình gì

Toán Lớp 8: bài 3 cho tam giác ABC vuông cân tại A.trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A , vẽ BD vuông BC
và BD=BC
a) tứ giác ABCD là hình gì vì sao
b) biết AB=5cm.tính CD
vẽ hình nữa nha

TRẢ LỜI

Viết một bình luận