Toán Lớp 9: Bài 1: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) nội tiếp (O), hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. a. Chứng minh bốn điểm B, D, C,

Toán Lớp 9: Bài 1: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) nội tiếp (O), hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. a. Chứng minh bốn điểm B, D, C, E cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm I của đường tròn này. b. Chứng minh: AB.AE = AC.AD a. Kẻ đường kính AK. Chứng minh: BHCK là hình bình hành b. Chứng minh: I, H, K thẳng hàng c. Chứng minh: AH = 2OI

TRẢ LỜI

 1. Bạn tự vẽ hình nhé
  a) Xét tứ giác BCDE có:
  Góc BEC =90 độ ( CEAB)
  Góc BDC = 90 độ (BDAC)
  Mà 2 góc ở vị trí cùng nhìn cung BC
  Tứ giác BCDE nôi tiếp đường tròn
  b) XétΔIEB và ΔICD có:
  Góc I chung

  Trả lời

Viết một bình luận