Toán Lớp 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m , chiều rộng 8m .Người ta trồng một vườn hoa hình thoi ở trong mảnh đất đó, biết diện tích

Toán Lớp 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài
15m
, chiều rộng
8m
.Người
ta trồng một vườn hoa hình thoi ở trong mảnh đất đó, biết diện tích phần còn lại

2
75m
. Tính độ dài đường chéo
AC
, biết
BD m = 9 .

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   diện tích mảnh đất hình chữ nhật là
  15×8=120 (m2)
   diện tích vườn hoa là
  120-75=45 (m2)
  đường chéo ab là
  45:9×2=10 (m)
                          đáp số 10 m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận