Toán Lớp 9: a) tính Sinx, cosx nếu biết x nhọn và tanx=12/35 b) cho góc alpha nhọn và cosa=5/13. Tính sina, tana,cota

By Thúy Hường

Toán Lớp 9: a) tính Sinx, cosx nếu biết x nhọn và tanx=12/35
b) cho góc alpha nhọn và cosa=5/13. Tính sina, tana,cota
Viết một bình luận