Toán Lớp 9: A = ( 1 / căn x + 2 cộng 1 / căn x -2 ) . căn x -2 / căn x B =( 2 / x – 4 cộng 1/ căn x +2 ) : 1/ căn x + 2 C = ( 1 / căn x -1 trừ că

By Khánh Giao

Toán Lớp 9: A = ( 1 / căn x + 2 cộng 1 / căn x -2 ) . căn x -2 / căn x
B =( 2 / x – 4 cộng 1/ căn x +2 ) : 1/ căn x + 2
C = ( 1 / căn x -1 trừ căn x / x-1 ) : 1/ căn x + 1
giúp mk vs ạ , please

0 bình luận về “Toán Lớp 9: A = ( 1 / căn x + 2 cộng 1 / căn x -2 ) . căn x -2 / căn x B =( 2 / x – 4 cộng 1/ căn x +2 ) : 1/ căn x + 2 C = ( 1 / căn x -1 trừ că”

 1. A=(1/(\sqrt{x}+2)+1/(\sqrt{x}-2)). (\sqrt{x}-2)/\sqrt{x}
  ĐKXĐ: x>0; x\ne4
  Với x>0; x\ne4 ta có:
  A=(\sqrt{x}-2+\sqrt{x}+2)/((\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)) . (\sqrt{x}-2)/\sqrt{x}
  A=(2\sqrt{x})/(\sqrt{x}(\sqrt{x}+2))
  A=2/(\sqrt{x}+2)
  Vậy A=2/(\sqrt{x}+2) với x>0; x\ne4
  ————————————————————–
  B=(2/(x-4)+1/(\sqrt{x}+2)):1/(\sqrt{x}+2)
  ĐKXĐ: x>=0; x\ne4
  Với x>=0; x\ne4 thì
  B=(2/((\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2))+1/(\sqrt{x}+2)). (\sqrt{x}+2)
  B=(2+\sqrt{x}-2)/(\sqrt{x}-2)
  B=\sqrt{x}/(\sqrt{x}-2)
  Vậy B=\sqrt{x}/(\sqrt{x}-2) với x>=0; x\ne4
  —————————————————————
  C=(1/(\sqrt{x}-1)-\sqrt{x}/(x-1)):1/(\sqrt{x}+1)
  ĐKXĐ: x>=0; x \ne1
  Với x>=0; x\ne1 thì
  C=(\sqrt{x}+1-\sqrt{x})/((\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)). (\sqrt{x}+1)
  C=1/(\sqrt{x}-1)
  Vậy C=1/(\sqrt{x}-1) với x>=0; x\ne1

  Trả lời

Viết một bình luận