Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: 60đ nên giải chi tiết + ko tắt bc giúp mình nha , nhớ đặt điều kiện cho ẩn đó :333 Bài 7. Đoạn đường AB dài 180 km . Cùng một lúc xe má

Toán Lớp 9: 60đ nên giải chi tiết + ko tắt bc giúp mình nha , nhớ đặt điều kiện cho ẩn đó :333
Bài 7. Đoạn đường AB dài 180 km . Cùng một lúc xe máy đi từ A và ô tô đi từ B xe máy gặp ô tô tại C cách A 80 km. Nếu xe máy khởi hành sau 54 phút thì chúng gặp nhau tại D cách A là 60 km. Tính vận tốc của ô tô và xe máy ?

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết