Toán Lớp 8: $(x-y+z)^{3}$ =? ai vô nói đi đố vui thôi

Toán Lớp 8: $(x-y+z)^{3}$ =?
ai vô nói đi đố vui thôi

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-y+z)^3
  =(x-y+z)(x-y+z)(x-y+z)
  =[x(x-y+z)-y(x-y+z)+z(x-y+z)](x-y+z)
  =(x^2-xy+xz-xy+y^2-yz+xz-yz+z^2)(x-y+z)
  =(x^2+y^2+z^2-2xy+2xz-2yz)(x-y+z)
  =x(x^2+y^2+z^2-2xy+2xz-2yz)-y(x^2+y^2+z^2-2xy+2xz-2yz)+z(x^2+y^2+z^2-2xy+2xz-2yz)
  =x^3+xy^2+xz^2-2x^2y+2x^2z-2xyz-x^2y-y^3-yz^2+2xy^2-2xyz+2y^2z+x^2z+y^2z+z^3-2xyz+2xz^2-2yz^2
  =x^3-y^3+z^3+3xy^2+3xz^2-3x^2y+3x^2z-6xyz-3yz^2+3y^2z
   

  Trả lời

Viết một bình luận