Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: -x . ( x – y )^2 Đề bài : Nhân đơn thức với đa thức Giúp mik với hứa vote 5☆

Toán Lớp 8: -x . ( x – y )^2
Đề bài : Nhân đơn thức với đa thức
Giúp mik với hứa vote 5☆

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  = -x^3 + 2x^2y – xy^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ta có :
      -x . ( x – y )^2
  = -x (x^2 – 2xy +y^2) -> áp dụng hằng đẳng thức thứ 2
  = -x^3 + 2x^2y – xy^2.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )