Toán Lớp 8: Viết dưới dạng bình phương 1 tổng X^2+(1/3)x+1/36

By Diễm Phúc

Toán Lớp 8: Viết dưới dạng bình phương 1 tổng
X^2+(1/3)x+1/36

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Viết dưới dạng bình phương 1 tổng X^2+(1/3)x+1/36”

Viết một bình luận