Toán Lớp 10: Cho A (-4,1), B (2,4), C (2,-2). Tìm tọa độ M sao cho vecto 3MA – vecto 2MC = vecto 0

By Bình

Toán Lớp 10: Cho A (-4,1), B (2,4), C (2,-2). Tìm tọa độ M sao cho vecto 3MA – vecto 2MC = vecto 0

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Cho A (-4,1), B (2,4), C (2,-2). Tìm tọa độ M sao cho vecto 3MA – vecto 2MC = vecto 0”

Viết một bình luận