Toán Lớp 6: tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng nếu lấy số đó chia cho hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì đc thương là 18 và d

By Bảo Châu

Toán Lớp 6: tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng nếu lấy số đó chia cho hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì đc thương là 18 và dư 4
mn nhanh nha mình sắp fai nộp r

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng nếu lấy số đó chia cho hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì đc thương là 18 và d”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số phải tìm là ab ( a > b ).
  Đặt n là hiệu của a và b, tức a – b = n. 
  Theo đb ta có: 
  ab = n x 18 + 4
  Vì ab < 100 nên n < 6 ( do 6 x 18 + 1 = 109 ) 
  Và số chia phải lớn hơn số dư: 
  => n > 4
  Vậy: 
  4 < n < 6
  => n chỉ có thể là 5
  => STN đó là: 5 x 18 + 1 = 94 ™
  Vậy số phải tìm là 94
  Lưu ý: ab gạch đầu

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết : 
  – Gọi hai số đó là ab ( 0 ≤ b ≤ 14, 0 < a ≤ 14, a, b ∈ N )
  Theo bài ra ta có :
  ab : a = 14 ( dư 4 )
  ⇒ ab = 14 . a + 4
  ⇔ a . 10 + b = a . 18 + 4
  ⇔ b = a + 4 
  ⇒ ( a, b ) ∈ { ( 2 ; 4 ), ( 3 ; 5 ), ( 4 ; 6 ), ( 5 ; 7 ), ( 6 ; 8 ), ( 7 ; 9 ) }
  Vậy ab ∈ { 24, 35, 46, 57, 68, 79 }
  NO COPY
  @nguyenmai093
                         Cho mik xin vote, cám ơn, câu trả lời hay nhất với ạ !                   

  Trả lời

Viết một bình luận