Toán Lớp 8: Viết biểu thức sau dưới dạng tích x^16-y^16

Toán Lớp 8: Viết biểu thức sau dưới dạng tích
x^16-y^16

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Viết biểu thức sau dưới dạng tích x^16-y^16”

 1. Giải đáp:
  (x-y)(x+y)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^{16}-y^{16}
  =(x^8-y^8)(x^8+y^8)
  =(x^4-y^4)(x^4+y^4)(x^8+y^8)
  =(x^2-y^2)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)
  =(x-y)(x+y)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)
                                      
  Áp dụng : a^2-b^2=(a-b)(a+b)

Viết một bình luận