Toán Lớp 9: Tam giác ABC , D là trung điểm Ab , trên BC lấy E,F sao cho BE=EF=FC , Trên tia đối tia BA lấy G sao cho BD = BG . CMR AF , CD , GE đồn

Toán Lớp 9: Tam giác ABC , D là trung điểm Ab , trên BC lấy E,F sao cho BE=EF=FC , Trên tia đối tia BA lấy G sao cho BD = BG . CMR AF , CD , GE đồng qui ( ko cần vẽ hình )
Hộ mình gấp vs sắp phải nộp

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Tam giác ABC , D là trung điểm Ab , trên BC lấy E,F sao cho BE=EF=FC , Trên tia đối tia BA lấy G sao cho BD = BG . CMR AF , CD , GE đồn”

Viết một bình luận