Toán Lớp 4: Lan,Ngọc và Huệ tham gia ủng hộ’Tết vì người nghèo’.Biết số tiền của Lan và Ngọc là 110 000 đồng,số tiền của Ngọc và Huệ là 130 000 đồn

Toán Lớp 4: Lan,Ngọc và Huệ tham gia ủng hộ’Tết vì người nghèo’.Biết số tiền của Lan và Ngọc là 110 000 đồng,số tiền của Ngọc và Huệ là 130 000 đồng, số tiền của Lan và Huệ là 120 000.Hỏi Mỗi bạn ủng hộ bao nhiêu tiền?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Lan,Ngọc và Huệ tham gia ủng hộ’Tết vì người nghèo’.Biết số tiền của Lan và Ngọc là 110 000 đồng,số tiền của Ngọc và Huệ là 130 000 đồn”

 1. *Giải đáp + giải thích các bước giải : 

  Hai lần tổng số tiền của ba bạn là :

  110 000 + 130 000 + 120 000 = 360 000  (đồng)

  Tổng số tiền của ba bạn là :

  360 000 : 2 = 180 000  (đồng)

  Trung bình mỗi bạn ủng hộ số tiền là :

  180 000 : 3 = 60 000  (đồng)

  Đáp số : 60 000  đồng .

  #Blue

  Trả lời

Viết một bình luận