Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có diện tích 2050dm2.nếu chiều rộng tăng 5 lần và chiều dài tăng 2 lần thì được hình chữ nhật có diện tích là bao nhi

Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có diện tích 2050dm2.nếu chiều rộng tăng 5 lần và chiều dài tăng 2 lần thì được hình chữ nhật có diện tích là bao nhiêu cm2

Comments ( 2 )

 1. text(Nếu chiều rộng tăng 5 lần và chiều dài tăng 2 lần thì diện tích mới là:)
  2050 × 2 × 5 = 20500 (dm^2)
  Mà 1 dm^2 = 100 cm^2
  => 20500dm^2 = 20500×100cm^2 = 2050000cm^2
  Đáp số: 2050000cm^2

 2. Giải đáp: nếu chiều rộng tăng 5 lần và chiều dài tăng 2 lần thì được hình chữ nhật có diện tích tăng gấp 10 lần
  =>20500dm^2=205cm^2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi