Toán Lớp 8: Tìm m để đa thức E=3x^3-8x^2+7x+3m-2 chia hết cho đa thức F=2x+1

By Melanie

Toán Lớp 8: Tìm m để đa thức
E=3x^3-8x^2+7x+3m-2 chia hết cho đa thức F=2x+1

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm m để đa thức E=3x^3-8x^2+7x+3m-2 chia hết cho đa thức F=2x+1”

Viết một bình luận