Toán Lớp 8: Tìm GTNN của biểu thức: `A = (x-1)(2x-1)(2x^2 – 3x – 1) + 2017`

By Huyền Trâm

Toán Lớp 8: Tìm GTNN của biểu thức: A = (x-1)(2x-1)(2x^2 – 3x – 1) + 2017

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm GTNN của biểu thức: `A = (x-1)(2x-1)(2x^2 – 3x – 1) + 2017`”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(x-1)(2x-1)(2x^2-3x-1)+2z17$
  $=(2x^2-3x+1)(2x^2-3x-1)+2017$
  $=(2x^2-3x)^2-1+2017$
  $=(2x^2-3x)^2+2016\geq2016$
  Dấu bằng xảy ra khi $2x^2-3x=0$
  $⇔\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-\frac32\end{array} \right.$
  Vậy GTNN của biểu thức là 2016 khi $\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-\frac32\end{array} \right.$
  Xin hay nhất!!!

  Trả lời

Viết một bình luận