Toán Lớp 8: tìm giá trị nhỏ nhất: C = x² – 6 + 11 D = ( x – 1 ) ( x + 2 ) ( x + 3 ) ( x + 6 )

Toán Lớp 8: tìm giá trị nhỏ nhất:
C = x² – 6 + 11
D = ( x – 1 ) ( x + 2 ) ( x + 3 ) ( x + 6 )

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm giá trị nhỏ nhất: C = x² – 6 + 11 D = ( x – 1 ) ( x + 2 ) ( x + 3 ) ( x + 6 )”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  C = x² – 6 + 11=x²+5
  Mà x²$\geq$ 0∀x=>C$\geq$ 5∀x
  =>GTNN của C=5  khi và chỉ khi x=0
  D = ( x – 1 ) ( x + 2 ) ( x + 3 ) ( x + 6 )
  =[( x – 1 )( x + 6 )][( x + 2 ) ( x + 3 )]
  =(x²+5x-6)(x²+5x+6)
  Đặt t=x²+5x
  =>D=(t-6)(t+6)=t²-36
  mà t²$\geq$ 0∀x
  =>D$\geq$ -36∀x
  =>GTNN của D=-36 khi và chỉ khi x²+5x=0=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-5\end{array} \right.\) 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   C=x^2-6x+11
  C=x^2-6x+9+2
  C=(x-3)^2+2
  Ta có:
  (x-3)^2 \ge 0 \forall x
  ⇒ (x-3)^2+2 \ge 2 \forall x
  ⇒ C_{min}=2
  Vậy C_{min}=2 khi x-3=0⇔x=3
  D = ( x – 1 ) ( x + 2 ) ( x + 3 ) ( x + 6 )
  D= ( x – 1 ) ( x + 6 ) ( x + 2 ) ( x + 3 )
  D=(x^2+5x-6)(x^2+5x+6)
  Đặt x^2+5x=t
  (t-6)(t+6)
  =t^2-36
  Ta có: t^2 \ge 0 ∀t
  ⇒ t^2-36 \ge -36 ∀t
  Vậy A_{min}=-36
  Dấu “=” xảy ra khi: t^2=0⇔t=0
  ⇒ x^2-5x=0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-5\end{array} \right.\) 

Viết một bình luận