Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: học sinh lớp 6A xếp thành 4;5;8 đều vừa đủ hàng. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu ? Biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45

Toán Lớp 6: học sinh lớp 6A xếp thành 4;5;8 đều vừa đủ hàng. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu ? Biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Trong hình ảnh ạ!

  toan-lop-6-hoc-sinh-lop-6a-ep-thanh-4-5-8-deu-vua-du-hang-hoi-so-hoc-sinh-lop-6a-la-bao-nhieu-bi

 2. Gọi số học sinh lớp 6A là $x$ ( học sinh )
  Mà $x$ ∈ BC ( 4 ; 5 ; 8 ) = { 0 ; 40 ; 80 ; … }
  Mà số học sinh nhỏ hơn 45 nên ⇒
  Số học sinh lớp 6A là 40
  Vậy số học sinh lớp 6A là 40 học sinh
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng