Toán Lớp 6: học sinh lớp 6A xếp thành 4;5;8 đều vừa đủ hàng. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu ? Biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45

Toán Lớp 6: học sinh lớp 6A xếp thành 4;5;8 đều vừa đủ hàng. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu ? Biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45

0 bình luận về “Toán Lớp 6: học sinh lớp 6A xếp thành 4;5;8 đều vừa đủ hàng. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu ? Biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45”

Viết một bình luận