Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức 3( $2^{2}$ +1)( $2^{4}$ +1)…( $2^{64}$ +1)+1

Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức 3( $2^{2}$ +1)( $2^{4}$ +1)…( $2^{64}$ +1)+1

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức 3( $2^{2}$ +1)( $2^{4}$ +1)…( $2^{64}$ +1)+1”

Viết một bình luận