Toán Lớp 6: b ) 240-9x+7x+x=235 i)x:0,1+x:0,25-35=35

Toán Lớp 6: b ) 240-9x+7x+x=235
i)x:0,1+x:0,25-35=35

0 bình luận về “Toán Lớp 6: b ) 240-9x+7x+x=235 i)x:0,1+x:0,25-35=35”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  b)  240-9x+7x+x = 235
  =>       -9x+7x+x = 240-235
  =>                     -x = 5
  =>                       x = -5
        Vậy x = -5
  i)       x : 0,1+x : 0,25-35 = 35
  => x : 1/10 +x : 1/4 -35 = 35
  =>       x . 10 + x . 4 – 35 = 35
  =>                   x . (10+4) = 35+35
  =>                           x . 14 = 70
  =>                                   x = 70:14
  =>                                   x = 5
          Vậy x = 5
         Chúc bạn học tốt nha ~~~
   

 2. Giải đáp:$b)x=5$
  $i)x=5$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $b)240-9x+7x+x=235\\\Rightarrow 240-9x+8x=235\\\Rightarrow 240-x=235\\\Rightarrow 240-235=x\\\Rightarrow x=5\\\text{Vậy x=5}\\i)x:0,1+x:0,25-35=35\\\Rightarrow x.10+x.4-35=35\\\Rightarrow 10x+4x=35+35\\\Rightarrow 14x=70\\\Rightarrow x=70:14\\\Rightarrow x=5\\\text{Vậy x=5}$

Viết một bình luận