Toán Lớp 5: 1.Tính nhanh: 26,34 x 0,5 + 26,34 x 0,5 2.Một mảnh đất HCN có chiều dài 28m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dành 45% diện tíc

Toán Lớp 5: 1.Tính nhanh: 26,34 x 0,5 + 26,34 x 0,5
2.Một mảnh đất HCN có chiều dài 28m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dành 45% diện tích để trồng rau.Tính diện tích đất trồng rau?
3.Một của hàng bá 1 bếp ga với giá 600000 đồng thì được lãi 12% theo giá bán. Hỏi giá vốn của bếp ga là bao nhiêu?
(giải hộ mình nhé)mình sẽ vote điểm

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1.Tính nhanh: 26,34 x 0,5 + 26,34 x 0,5 2.Một mảnh đất HCN có chiều dài 28m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dành 45% diện tíc”

 1. 26,34 x 0,5 + 26,34 x 0,5
  = 26,34 x ( 0,5 +0,5 )
  = 26,34 x 1 = 26,34
  chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là
  diện tích mảnh đất hình chữ nhật là
  diện tích đất trồng cây ăn quả ứng với số phần trăm là
  diện tích đất trồng cây ăn quả là
  đáp số : 
  12% ứng với số tiền lãi là:
  =72000 ( đồng )
  Gía vốn là:
  528000 ( đồng )
  ĐS: 528000 đồng

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết :
  Bài 1 : 26,34 x 0,5 + 26,34 x 0,5
  = 26 , 34 × ( 0,5 + 0,5 )
  = 26 , 34 × 1 
  = 26 , 34
  Bài 2 : Chiều rộng mảnh đất là : 
  28 × 3 / 4 = 21 ( m )
  Diện tích mảnh đất là :
  28 × 21 = 588 ( m² )
  Diện tích trồng rau là :
  588 × 45% = 264.6 ( m² )
  bài 3 :
  Giá vốn là :
  60 000 – 60 000 × 12 % = 57800 ( đồng )
   
   

Viết một bình luận