Toán Lớp 8: Rút gọn: `(x^2 + 2xy + y – 1)/(x^2 + 2x + 1 – y^2)`

Toán Lớp 8: Rút gọn: (x^2 + 2xy + y – 1)/(x^2 + 2x + 1 – y^2)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Rút gọn: `(x^2 + 2xy + y – 1)/(x^2 + 2x + 1 – y^2)`”

 1. $\text{ @HV }$
  $\dfrac{x^2 + 2xy + y^2 – 1 }{x^2 + 2x + 1 – y^2}$
  = $\dfrac{(x + y)^2 – 1^2}{(x + 1)^2 – y^2}$
  = $\dfrac{(x + y – 1).(x + y + 1)}{(x + 1 – y).(x + 1 + y)}$
  = $\dfrac{x + y – 1}{x + 1 – y}$
  = $\dfrac{x + y – 1}{x – y + 1}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận