Toán Lớp 8: Cho △ ABC cân tại A, AH là đường cao. Gọi D là trung điểm cạnh AB, E là hình chiếu của H trên AC. Gọi MN lần lượt là trung điểm của CE,

Toán Lớp 8: Cho △ ABC cân tại A, AH là đường cao. Gọi D là trung điểm cạnh AB, E là hình chiếu của H trên AC. Gọi MN lần lượt là trung điểm của CE, HE.
a) Chứng minh tứ giác ADHC là hình thang
b) Chứng minh AN _|_ HM

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho △ ABC cân tại A, AH là đường cao. Gọi D là trung điểm cạnh AB, E là hình chiếu của H trên AC. Gọi MN lần lượt là trung điểm của CE,”

Viết một bình luận