Toán Lớp 8: A=2x / x+3 và B=x+1/ x−3−11x−3/ 9−x^2 với x≠±3 a) tìm x để A=1 b) Rút gọn biểu thức B (giúp em với ạ )

Toán Lớp 8: A=2x / x+3 và B=x+1/ x−3−11x−3/ 9−x^2 với x≠±3
a) tìm x để A=1
b) Rút gọn biểu thức B (giúp em với ạ )

0 bình luận về “Toán Lớp 8: A=2x / x+3 và B=x+1/ x−3−11x−3/ 9−x^2 với x≠±3 a) tìm x để A=1 b) Rút gọn biểu thức B (giúp em với ạ )”

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
     a)
    Để A=1 thì:
    (2x)/(x+3)=1                (x\ne-3)
    ⇔ 2x=x+3
    ⇔ x=3(tm)
    Vậy x=3 thì A=1
    b)
    B= (x+1)/(x-3) -(11x-3)/(9-x²)      (x\ne±3)
    B= (x+1)/(x-3) +(11x-3)/((x-3)(x+3))
    B= ((x+1)(x+3))/((x-3)(x+3))+(11x-3)/((x-3)(x+3))
    B= (x²+4x+3+11x-3)/((x+3)(x-3))
    B= (x²+15x)/((x-3)(x+3))
    Vậy B=(x²+15x)/((x-3)(x+3))

    Trả lời

Viết một bình luận