Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: A=2x / x+3 và B=x+1/ x−3−11x−3/ 9−x^2 với x≠±3 a) tìm x để A=1 b) Rút gọn biểu thức B (giúp em với ạ )

Toán Lớp 8: A=2x / x+3 và B=x+1/ x−3−11x−3/ 9−x^2 với x≠±3
a) tìm x để A=1
b) Rút gọn biểu thức B (giúp em với ạ )

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Áp dụng: 
  1. Quy tắc đổi dấu.
  2. A^2 – B^2 = (A-B)(A+B)
  Bạn tham khảo:

  toan-lop-8-a-2-3-va-b-1-3-11-3-9-2-voi-3-a-tim-de-a-1-b-rut-gon-bieu-thuc-b-giup-em-voi-a

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  Để A=1 thì:
  (2x)/(x+3)=1                (x\ne-3)
  ⇔ 2x=x+3
  ⇔ x=3(tm)
  Vậy x=3 thì A=1
  b)
  B= (x+1)/(x-3) -(11x-3)/(9-x²)      (x\ne±3)
  B= (x+1)/(x-3) +(11x-3)/((x-3)(x+3))
  B= ((x+1)(x+3))/((x-3)(x+3))+(11x-3)/((x-3)(x+3))
  B= (x²+4x+3+11x-3)/((x+3)(x-3))
  B= (x²+15x)/((x-3)(x+3))
  Vậy B=(x²+15x)/((x-3)(x+3))

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên