Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 5x^3-10x^2y+5xy^2

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
5x^3-10x^2y+5xy^2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  5x(x-y)^2 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5x^3 -10x^2 y +5xy^2
  =5x(x^2 -2xy+y^2)
  =5x(x-y)^2
  – Đặt 5x ra ngoài làm nhân tử chung 
  Và áp dụng hằng đẳng thức: a^2 -2ab+b^2 =(a-b)^2

  Trả lời

Viết một bình luận