Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : 16a³xy-54b³xy⁴ 2(a+b)³+16

By Ái Linh

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử :
16a³xy-54b³xy⁴
2(a+b)³+16

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : 16a³xy-54b³xy⁴ 2(a+b)³+16”

 1. 16a^3xy-54b^3xy^4
  =2xy(8a^3-27b^3y^3)
  =2xy[(2a)^3-(3by)^3]
  =2xy(2a-3by)(4a^2+6aby+9b^2y^2) 
  ___________________________
  2(a+b)^3+16
  =2[(a+b)^3+8]
  =2[(a+b)^3+2^3]        
  =2(a+b+2)[(a+b)^2-2(a+b)+4]                            

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $16a^3xy – 54b^3 xy^4$
  $= 2xy(8a^3 – 27b^3y^3)$
  $= 2xy[(2a)^3 – (3by)^3]$
  $= 2xy(2a-3by)(4a^2 + 6aby + 9b^2y^2)$.
  $2(a+b)^3 + 16$
  $= 2[(a+b)^3 + 8)$
  $= 2[(a+b)^3 + 2^3)$
  $= 2(a+b+2)[(a+b)^2 – 2(a+b) + 2^2]$
  $= 2(a+b+2)(a^2 + 2ab + b^2 – 2a -2b + 4)$.

  Trả lời

Viết một bình luận