Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x^3 + 9x^2 – 27x + 27 b) 1 – 27.x^3

By Tâm

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử
a) x^3 + 9x^2 – 27x + 27
b) 1 – 27.x^3

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x^3 + 9x^2 – 27x + 27 b) 1 – 27.x^3”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a_1) x^3+9x^2+27x+27
  =x^3+3.x^2 .3 + 3.x.3^2+3^3
  =(x+3)^3
  Áp dụng HĐT: (A+B)^3=A^3+3A^2B+3AB^2+B^3
  ——————–
  a_2) x^3-9x^2+27x-27
  =x^3-3.x^2 . 3+3.x.3^2 -3^3
  =(x-3)^3
  Áp dụng HĐT: (A-B)^3=A^3-3A^2B+3AB^2-B^3
  b) 1-27x^3
  =1^3-(3x)^3
  =(1-3x)[1^2+1.3x+(3x)^2]
  =(1-3x)(1+3x+9x^2)
  Áp dụng HĐT: A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB+B^2)

  Trả lời

Viết một bình luận