Toán Lớp 3: Khối lớp 3 có 85 bạn nam, có 92 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiru ?

By Phi Nhung

Toán Lớp 3: Khối lớp 3 có 85 bạn nam, có 92 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiru ?

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Khối lớp 3 có 85 bạn nam, có 92 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiru ?”

Viết một bình luận