Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a. 36a^4-y^2 b. 6x^2 +x -2

By Tuyết lan

Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a. 36a^4-y^2 b. 6x^2 +x -2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a. 36a^4-y^2 b. 6x^2 +x -2”

Viết một bình luận