Toán Lớp 6: Cho C = 3+ 3²+ 3³+…+3mũ 99 + 3 mũ 100 Chứng Minh rằng C chia hết cho 12

By Hải Ngân

Toán Lớp 6: Cho C = 3+ 3²+ 3³+…+3mũ 99 + 3 mũ 100
Chứng Minh rằng C chia hết cho 12

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho C = 3+ 3²+ 3³+…+3mũ 99 + 3 mũ 100 Chứng Minh rằng C chia hết cho 12”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=3+3^2+3^3+…….+3^99+3^100

  = (3+3^2)+(3^3+3^4)+…+(3^99+3^100)

  = 12 + 3. (3^2+3)+…+3^98(3+3^2)

  = 12 + 3.12 +….+ 3^98 . 12

  = 12. (1+3+…+3^98)  chia hết cho 12

  vậy A chia hết cho 12

  xin câu trả lời hay nhất ạ

  Trả lời

Viết một bình luận