Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Người ta dùng viên gạch hình vuông có cạnh 40cm để lót một nền nhà hình chữ nhật có kích thước lần lượt là 4,8m và 5,6m, biết giá mỗi v

Toán Lớp 8: Người ta dùng viên gạch hình vuông có cạnh 40cm để lót một nền nhà hình chữ nhật có kích thước lần lượt là 4,8m và 5,6m, biết giá mỗi viên gạch là 65 000đ. Hỏi người đó cần chuẩn bị bao nhiêu tiền để mua gạch?

Comments ( 2 )

 1. diện tích nền nhà là : 
  4,8 . 5,6 = 26.88 ( m^2 )
  diện tích viên gạch là : 
  40 . 40 = 1600 (cm^2) = 0,16(m^2)
  số viên gạch cần dùng là :
  26.88 : 0,16 = 168 ( viên gạch )
  số tiền phải trả là 
  168 x 65 000 = 10920000 ( đồng )
  đáp số 10920000 đồng

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích nền nhà là :  4,8 × 5,6 = 26,88(m^2)
  Diện tích viên gạch là :  40 × 40 = 1600(cm^2) = 0,16(m^2)
  Số viên gạch cần dùng là : 26,88 : 0,16 = 168 ( viên gạch )
  Số tiền phải trả là 168 × 65 000 = 10920000 ( đồng )
  Đáp số: 10920000 đồng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )