Toán Lớp 8: nêu chi tiết tính chất của tất cả các hình lớp 8 lưu ý là nêu chi tiết ra nhá, ko chung chung +60đ

Toán Lớp 8: nêu chi tiết tính chất của tất cả các hình lớp 8
lưu ý là nêu chi tiết ra nhá, ko chung chung
+60đ

0 bình luận về “Toán Lớp 8: nêu chi tiết tính chất của tất cả các hình lớp 8 lưu ý là nêu chi tiết ra nhá, ko chung chung +60đ”

 1. – Hình thang cân có :
  + Hai góc kề bằng nhau
  + Hai đường chéo bằng nhau
  →T.72/SGK
  – Hình bình hành có :
  + Các cạnh đối bằng nhau
  + Các góc đối bằng nhau
  + Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
  →T.91/SGK
  -Hình chữ nhật có :
  + Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
  + tất cả các tính chất của hình thang cân và hình thoi.
  →T.97/SGK
  -Hình thoi có :
  + Hai đường chéo vuông góc với nhau
  + Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi và cắt nhau tại trung    điểm của mỗi đường
  + Tất cả các tính chất của hình bình hành
  →T.105/SGK
  -THình vuông có các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.
  →T.107/SGK
   

  Trả lời

Viết một bình luận