Toán Lớp 8: Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 50km/h. Sau khi đi được 24 phút nó giảm bớt vận tốc đi 10km/h. Vì vậy ô tô đến B muộn hơn dự định

By Nguyệt Minh

Toán Lớp 8: Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 50km/h. Sau khi đi được 24 phút nó giảm bớt vận tốc đi 10km/h. Vì vậy ô tô đến B muộn hơn dự định 18 phút. Tính thời gian dự định của ô tô

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 50km/h. Sau khi đi được 24 phút nó giảm bớt vận tốc đi 10km/h. Vì vậy ô tô đến B muộn hơn dự định”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Đổi 24’=2/5h;18’=3/10h
  Gọi thời gian dự định của ô tô là x(h)(x>2/5)
  Quãng đường ô tô đi được là: 50x(km)
  Quãng đường ô tô đi được trong 24′ là: 2/5 . 50 =20(km)
  Quãng đường còn lại ô tô đã đi sau 24′ là: 50x-20(km)
  Vận tốc ô tô sau khi giảm là: 50-10=40(km////h)
  Thời gian ô tô đi đến B sau 24′ là: (50x-20)/40 (h)
  Vì ô tô đến muộn hơn dư định là 18′ nên ta có phương trình:
  2/5 +(50x-20)/40-3/10=x
  ->16+50x-20-12=40x
  ->-16=-10x
  ->x=8/5(TM)
  Vậy thời gian dự định của ô tô là 8/5h

  Trả lời

Viết một bình luận