Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Một người đi xe đạp từ A tới B với vận tốc không đổi. Khi về người đó tăng vận tốc lên 4km/h so với lúc đi do đó thời gian về ít hơn 30

Toán Lớp 8: Một người đi xe đạp từ A tới B với vận tốc không đổi. Khi về người đó tăng vận tốc lên 4km/h so với lúc đi do đó thời gian về ít hơn 30p. Tính vận tốc lúc đi biết AB dài 24km

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 30 phút = 1/2 h
  Gọi vận tốc lúc đi của xe đạp là x \text{( km/h; x > 0 )}
  Vận tốc lúc về của xe đạp là x + 4 \text{(km/h)}
  Thời gian đi của xe đạp là 24/x (h)
  Thời gian về của xe đạp là 24/(x + 4) (h)
  Vì thời gian về ít hơn thời gian đi 1/2 h nên ta có phương trình:
  24/(x + 4) + 1/2 = 24/x
  ⇔ (24. 2x)/[2x(x + 4)] + [x(x + 4)]/[2x(x + 4)] = [24. 2(x + 4)]/[2x(x + 4)]
  ⇔ 48x + x(x + 4) = 48(x + 4)
  ⇔ 48x + x^2 + 4x = 48x + 192
  ⇔ x^2 + 4x – 192 + (48x – 48x) = 0
  ⇔ x^2 + 4x – 192 = 0
  ⇔ x^2 – 12x + 16x – 192 = 0
  ⇔ x(x – 12) + 16(x – 12) = 0
  ⇔ (x + 16)(x – 12) = 0
  $⇔\left[\begin{matrix} x + 16 = 0\\ x – 12 = 0\end{matrix}\right. ⇔\left[\begin{matrix} x = -16 (loại)\\ x = 12 (t/m) \end{matrix}\right.$
  Vậy vận tốc lúc đi của xe đạp là 12 \text{km/h}

 2.  Gọi vận  tốc lúc đi là x (km/h) (ĐK: x > 0)
  Vì quãng đường AB dài 24 km nên thời gian lúc đi là $\frac{24}{x}$(h) 
   Khi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc 4 km/h so với lúc đi nên vận tốc lúc về là x+4 (km/h)
  Suy ra thời gian lúc về là $\frac{24}{x}$+4(h)
  Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút= $\frac{1}{2}$h nên ta có pt: 
      $\frac{24}{x}$-$\frac{24}{x}$+4 =$\frac{1}{2}$
  ⇔48(x+ 4) -48x =x(x +4)
  $x^{2}$+4x−192=0
  (x12)(x16)=0
  \(\left[ \begin{array}{l}x=12(tm)\\x=-16(ktm)\end{array} \right.\) 
  Vậy vận tốc lúc đi là 12 km/h
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )