Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Trong vườn nhà Hoa có trồng 3 loại cây. Tính số cây mỗi loại? Biết xoài và táo là 100 cây, xoài và ổi là 105 cây, táo và ổi là 95 cây.

Toán Lớp 3: Trong vườn nhà Hoa có trồng 3 loại cây. Tính số cây mỗi loại? Biết xoài và táo là 100 cây, xoài và ổi là 105 cây, táo và ổi là 95 cây.

Comments ( 2 )

 1. Xoài + táo $=100$ cây
  Xoài + ổi $=105$ cây
  Táo + ổi $=95$ cây
  => Xoài + táo + xoài + ổi + táo + ổi $=100+105+95$ cây
  =>2. ( xoài + táo + ổi ) $=300$ cây
  => Xoài + táo + ổi $=300:2=150$ cây
  Xoài + táo + ổi $=150$ cây
  Xoài + táo $=100$ cây
  => Ổi $=150-100=50$ cây
  Xoài + táo + ổi $=150$ cây
  Xoài + ổi $=105$ cây
  => Táo $=150-105=45$ cây
  Táo + xoài $100$ cây
  => Xoài $=100-45=55$ cây
  Vậy số cây ổi là $50$ cây ; số câu táo là $45$ cây ; số cây xoài là $55$ cây

 2. $#monkeydluffy29112012$
  Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
                        Bài giải   
         Tổng số cây của 3 loại cây là:
        ( 100+105+95 ) : 2=150 ( cây )
          ỔI có cây là:
             150-100=50 ( cây )
          Xoài có số cây là:
             105-50=55 ( cây )
          Táo có số cây là: 
             100-55=45 ( cây )
             Đáp số: ổi 50 cây; xoài 55 cây; táo 45 cây.
        Chúc bạn học thật là giỏi nha!

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Melanie