Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 4- Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B = 530. a) Tính góc C. b) Trên cạnh BC lấy D sao cho BD = BA. Tia phân giác góc B cắt cạnh AC

Toán Lớp 7: 4- Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B = 530.
a) Tính góc C.
b) Trên cạnh BC lấy D sao cho BD = BA. Tia phân giác góc B cắt cạnh AC ở điểm E. Chứng minh tam giác BEA = tam giác BED.
c) Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với BE tại H, CH cắt AB tại F. Chứng minh tam giác BHF = tam giác BHC.
d) Chứng minh  BAC =  BDF và ba điểm D, E, F thẳng hàng.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a/ Trong tam giác ABC có:
  góc A + góc B + góc C = 1800
  900 + 530 + góc C = 1800
  => góc C = 370
  b/ Xét tam giác BEA và tam giác BED có:
  góc ABE = góc DBE (GT)
  BE: cạnh chung
  BA = BD (GT)
  => tam giác BEA = tam giác BED (c.g.c)
  c/ Xét tam giác BHF và tam giác BHC có:
  góc FBH = góc CBH (GT)
  BH: chung
  góc CHB = góc FHB = 900 (GT)
  => tam giác BHF = tam giác BHC
  d/ Xét tam giác ABC và tam giác BDF có:
  B: góc chung
  BA = BD (GT)
  BC = BF (tam giác BHF = tam giác BHC)
  => tam giác ABC = tam giác BDF (c.g.c)
  Ta có: tam giác ABC = tam giác DBF
  => góc A = góc D = 900
  => FD vuông góc vs BC (1)
  Ta có: tam giác BAE = tam giác BDE
  => góc A = góc D = 900
  => ED vuông góc vs BC (2)
  Từ (1),(2) => ED trùng FD
  hay F,E,D thẳng hàng

  toan-lop-7-4-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-goc-b-530-a-tinh-goc-c-b-tren-canh-bc-lay-d-sao-cho

 2. Giải đáp:
  a/ Trong tam giác ABC có:
  góc A + góc B + góc C = 1800
  900 + 530 + góc C = 1800
  => góc C = 370
  b/ Xét tam giác BEA và tam giác BED có:
  góc ABE = góc DBE (GT)
  BE: cạnh chung
  BA = BD (GT)
  => tam giác BEA = tam giác BED (c.g.c)
  c/ Xét tam giác BHF và tam giác BHC có:
  góc FBH = góc CBH (GT)
  BH: chung
  góc CHB = góc FHB = 900 (GT)
  => tam giác BHF = tam giác BHC
  d/ Xét tam giác ABC và tam giác BDF có:
  B: góc chung
  BA = BD (GT)
  BC = BF (tam giác BHF = tam giác BHC)
  => tam giác ABC = tam giác BDF (c.g.c)
  Ta có: tam giác ABC = tam giác DBF
  => góc A = góc D = 900
  => FD vuông góc vs BC (1)
  Ta có: tam giác BAE = tam giác BDE
  => góc A = góc D = 900
  => ED vuông góc vs BC (2)
  Từ (1),(2) => ED trùng FD
  hay F,E,D thẳng hàng
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )