Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài: 50m, chiều rộng: 70m. Người ta làm bồn hoa trong vườn có dạng hình vuông cạnh 5m và 1 lối đi

Toán Lớp 8: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài: 50m, chiều rộng: 70m. Người ta làm bồn hoa trong vườn có dạng hình vuông cạnh 5m và 1 lối đi xung quanh vườn rộng 2m. Tính diện tích còn lại của khu vườn?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích còn lại là:
    (50 – 2 × 2) × (70 – 2 × 2) – 5^2 = 3011 (m^2)
                Đ//s: 3011 m^2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích sau khi trừ lối đi là: (50-2xx2)xx(70-2xx2)=3063(m^2)
   Diện tích bồn hoa lafL 5xx5=25(m^2)
   Diện tích còn lại là: 3063-25=3011(m^2)
                        Đáp số: 3011m^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung