Toán Lớp 8: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là (x ²+2x+3) m ². Nếu chiều rộng hình chữ nhật là x+2 (m) a. Hãy viết biểu thức tính chiều dài

Toán Lớp 8: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là (x ²+2x+3) m ². Nếu chiều rộng hình chữ nhật là x+2 (m)
a. Hãy viết biểu thức tính chiều dài mảnh đất

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:(x^2 +2x+3) : (x+2)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách tính chiều dài mảnh đất : CD= S : CR <=> (x^2+2x+3): (x+2)
  CD : chiều dài
  S : diện tích
  CR : chiều rộng
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a)
  Biểu thức tính diện tích chiều dài mảnh đất là:
   (x^2 +2x+3):(x+2)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có công thức tính diện tích hình chữ Nhật:
  S= a.b
  =>a=S :b

  Trả lời

Viết một bình luận