Toán Lớp 8: Làm tính chia: ( 27x ³ + y ³) : ( 9x ² – 3xy + y ²)

By Huyền Thư

Toán Lớp 8: Làm tính chia:
( 27x ³ + y ³) : ( 9x ² – 3xy + y ²)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Làm tính chia: ( 27x ³ + y ³) : ( 9x ² – 3xy + y ²)”

 1. $\begin{array}{l}
  {a^3} + {b^3} = \left( {a + b} \right)\left( {{a^2} – ab + {b^2}} \right)\\
  27{x^3} + {y^3} = {\left( {3x} \right)^3} + {y^3} = \left( {3x + y} \right)\left( {9{x^2} – 3y + {y^2}} \right)\\
   \Rightarrow \left( {27{x^3} + {y^3}} \right):\left( {9{x^2} – 3y + {y^2}} \right)\\
   = \left( {3x + y} \right)\left( {9{x^2} – 3y + {y^2}} \right):\left( {9{x^2} – 3y + {y^2}} \right)\\
   = 3x + y
  \end{array}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận