Toán Lớp 8: Khai triển : (a+2/3 )^2 .(a-2/3)^2 Ma’ mất oan 10 đ :’))

Toán Lớp 8: Khai triển : (a+2/3 )^2 .(a-2/3)^2
Ma’ mất oan 10 đ :’))

TRẢ LỜI

Viết một bình luận