Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Hình thang cân ABCD(AB//CD)có D=70°.Tính số đo góc B

Toán Lớp 8: Hình thang cân ABCD(AB//CD)có D=70°.Tính số đo góc B

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
    chúc học tốt
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Ta có :
  Vì ABCD là hình thang cân (gt) nên :
                ∠D = ∠C (t/c hình thang cân)
     Vậy ∠C = 70 độ
  mà ∠C + ∠B = 180 độ
    ⇒ ∠B = 110 độ

 2. $\text{Vì ABCD là hình thang cân nên:}$ $\\$ $\text{+ góc D = góc C = 70°}$ $\\$ $\text{+ góc A = góc B = 180° – 70°= 110°}$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )