Toán Lớp 8: help mis Dựng hình thang cân ABCD ( AB//CD) biết góc ????̂???????? = 45 do , ???????? = 5????????, ???????? = 7????????

By Việt Hòa

Toán Lớp 8: help mis
Dựng hình thang cân ABCD ( AB//CD) biết góc ????̂???????? = 45 do , ???????? = 5????????, ???????? = 7????????

0 bình luận về “Toán Lớp 8: help mis Dựng hình thang cân ABCD ( AB//CD) biết góc ????̂???????? = 45 do , ???????? = 5????????, ???????? = 7????????”

 1. Giải đáp và giải thích các bước giải:
  Có : hình thang cân ABCD 
  ⇒$\widehat{ADC}=\widehat{BCD}$
  Mà : $\widehat{BCD}=45^o$
  ⇒$\widehat{ADC}=\widehat{BCD}=45^o$
  Và AD=BC=5 (cm)
  Kẻ AB//CD
  Dựng $\widehat{ADC}=\widehat{BCD}=45^o$ sao cho AD=BC=5 (cm) và AC=7 (cm)

  Trả lời
 2. cách vẽ: 
  vì là hình thang cân nên hat(ABD)=hat(BCD)=45^o;AD=BC=5cm
  kẻ đường thằng Dd 
  vẽ hat(ADC)=45^o sao cho AD=5cm
  lấy điểm C trên Dd sao cho AC=7cm
  tẩy đoạn Cd 
  vẽ tiếp hat(BCD)=45^o và BC=5cm 
  sau đó nối AB
  vậy đã được hình thang cân ABCD có AB//CD hat(ADC)=45^o;AD=5cm;AC= 7cm
   

  toan-lop-8-help-mis-dung-hinh-thang-can-abcd-ab-cd-biet-goc-45-do-5-7

  Trả lời

Viết một bình luận