Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: giúp mk vs ae 2. Cho tam giác cân ABC, có AM là trung tuyến ứng với BC. Chứng minh rằng cạnh AB đối xứng vói AC qua AM.

Toán Lớp 8: giúp mk vs ae
2. Cho tam giác cân ABC, có AM là trung tuyến ứng với BC. Chứng minh rằng cạnh AB đối xứng vói AC qua AM.

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có tam giác ABC cân tại A có AM là trung tuyến ứng với BC
  =>AM vừa là trung tuyến vừa là trung trực của tam giác ABC
  =>đpcm
   

 2. giải:
  ta có: ΔABC cân tại A
  do đó AM vừa là đường trung tuyến vừa là đường trung trực
  do đó B và C đối xứng với nhau qua AM 
  mà A đối xứng với chính nó 
  do đó AB đối xứng với AC qua AM 

  toan-lop-8-giup-mk-vs-ae-2-cho-tam-giac-can-abc-co-am-la-trung-tuyen-ung-voi-bc-chung-minh-rang

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )