Toán Lớp 8: giúp mk vs ae 2. Cho tam giác cân ABC, có AM là trung tuyến ứng với BC. Chứng minh rằng cạnh AB đối xứng vói AC qua AM.

Toán Lớp 8: giúp mk vs ae
2. Cho tam giác cân ABC, có AM là trung tuyến ứng với BC. Chứng minh rằng cạnh AB đối xứng vói AC qua AM.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: giúp mk vs ae 2. Cho tam giác cân ABC, có AM là trung tuyến ứng với BC. Chứng minh rằng cạnh AB đối xứng vói AC qua AM.”

 1. giải:
  ta có: ΔABC cân tại A
  do đó AM vừa là đường trung tuyến vừa là đường trung trực
  do đó B và C đối xứng với nhau qua AM 
  mà A đối xứng với chính nó 
  do đó AB đối xứng với AC qua AM 

  toan-lop-8-giup-mk-vs-ae-2-cho-tam-giac-can-abc-co-am-la-trung-tuyen-ung-voi-bc-chung-minh-rang

  Trả lời

Viết một bình luận