Toán Lớp 4: một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng ,chiều dài hơn chiều rộng 18cm .tính diện tích hình chữ nhật đó

Toán Lớp 4: một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng ,chiều dài hơn chiều rộng 18cm .tính diện tích hình chữ nhật đó

0 bình luận về “Toán Lớp 4: một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng ,chiều dài hơn chiều rộng 18cm .tính diện tích hình chữ nhật đó”

 1. Nửa chu vi gấp chiều rộng số lần là:

  6 : 2 = 3 (lần)

  Vì nửa chu vi gấp 3 lần chiều rộng nên chiều dài gấp 2 lần chiều rộng, mặt khác chiều dài hơn chiều rộng 18cm nên chiều rộng bằng 18cm

  Chiều dài hình chữ nhật đó là:

  18 x 2 = 36 (cm)

  Diện tích hình chữ nhật đó là :

  36 x 18 = 648 (

  Đáp số: 648 

 2. Nửa chu vi gấp chiều rộng số lần là :

            6 : 2 = 3 ( lần )

  Vì nửa chu vi gấp 3 lần chiều rộng nên chiều dài gấp 2 lần chiều rộng, mặt khác chiều dài hơn chiều rộng 18cm nên chiều rộng bằng 18cm

  Chiều dài hình chữ nhật đó là :

       18 xx 2 = 36 ( cm )

  Diện tích hình chữ nhật đó là :

       36 xx 18 = 648 ( cm ^2)

        Đáp số: 648  cm ^2

   

Viết một bình luận