Toán Lớp 8: giúp mk vs ae 3. Cho hình bình hành ABCD, đường chéo BD. Kẻ AH và CK vuông góc với BD ở H và ở K. Chứng minh tứ giác AHCK là hình bình

Toán Lớp 8: giúp mk vs ae
3. Cho hình bình hành ABCD, đường chéo BD. Kẻ AH và CK vuông góc với BD ở H và ở K. Chứng minh tứ giác AHCK là hình bình hành.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: giúp mk vs ae 3. Cho hình bình hành ABCD, đường chéo BD. Kẻ AH và CK vuông góc với BD ở H và ở K. Chứng minh tứ giác AHCK là hình bình”

 1. ta có: AH ⊥ BO; CK ⊥ BD ⇒ AH//CK
  ta lại có: ABCD là hình bình hành
  ⇒ AD= BC; AD//BC
  ⇒ hat{ADB}= hat{CBD} ⇒ hat{ADH}= hat{CBK}
  ⇒ ΔADH= ΔCBK (cạnh huyền- góc nhọn)
  ⇒ AH= CK
  ta có: $\begin{cases} AH//CK\\AH=CK \end{cases}$ text{⇒ AHCK là hình bình hành} (điều phải chứng minh)
  @Sum

  toan-lop-8-giup-mk-vs-ae-3-cho-hinh-binh-hanh-abcd-duong-cheo-bd-ke-ah-va-ck-vuong-goc-voi-bd-o

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có tứ giác ABCD là hình bình hành 
  =>AD// và =BC
  AD//BC,cát tuyến BD
  =>∠ADH=∠KBC(so le trong)
  XétΔAHD và ΔBKC
  ·∠AHD=∠BKC=90 độ
  ·∠ADH=∠KBC
  .AD=BC
  =>ΔAHD = ΔBKC(ch+gn)
  b)=>AH=CK(2 cạnh tương ứng của 2Δ=nhau) (1)
  ta có AH⊥BD
  CK⊥BC
  =>AH//CK (2)
  Từ (1) và (2) =>đpcm (theo tc đoạn chắn)

Viết một bình luận