Toán Lớp 8: Giúp mk vơi Cho hcn ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo . Lấy 1 điểm E nằm giữa hai điểm O và B . Gọi F là điểm

Toán Lớp 8: Giúp mk vơi
Cho hcn ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo . Lấy 1 điểm E nằm giữa hai điểm O và B . Gọi F là điểm đối xứng với A qua E và I là trung điểm của CF
a)chứng minh tứ giác OEFC là hình thang
b)tứ giác OEIC là hình gì ? Vì sao ?
c)vẽ FH vg góc với BC tại H , FK vg góc với CD tại K. Chứng minh OI là trung điểm của HK
d)chứng minh ba điểm E,H,K thẳng hàng

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giúp mk vơi Cho hcn ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo . Lấy 1 điểm E nằm giữa hai điểm O và B . Gọi F là điểm”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét ΔACF có:
       AO=CO
       AE=EF
  ⇒ OE là đường trung bình.
  ⇒ OE║CF
   Xét ΔEFC có OE║CF
  Nên OEFC là hình thang.
  b) OE= 1/2 CF ( vì OE là đường trung bình)
      CI=1/2 CF ( vì I là trung điểm CF)
  ⇒ OE=CI   Mà OE║CI
  ⇒ OEIC là hình bình hành.
  c) Xét tứ giác HFKCcos:
      FH ⊥BC ⇒∠FHC =90 °
      FK ⊥CD ⇒∠FKC =90°
      HC ⊥CD ⇒∠KCH =90°
  ⇒ HFKC là hình chữ nhật
  Mà I là trung điểm của đường chéo CF.
  ⇒ I là trung điểm của đường chéo HK.
  d) Xét BFCD có:
      CF║OB
      CF=OB (vì CF=2OE, OB=2OE)
  ⇒ BFCO là hình bình hành.  Mà OB=OC
  ⇒ BFCO là hình thoi.
  ⇒ OF⊥BC ,  mà FH⊥BC
  ⇒ F, H, O thẳng hàng
  ⇒ H là trung điểm của 2 đường chéo.
  Xét ΔOBC có:
       BE=OE
       BH=CH
  ⇒ EH là đường trung bình
  ⇒ Eh║OC
  Xét ΔBCF có:
       BH=CH
       CI=FI
  ⇒ HI là đường trung bình. ⇒ HI║BF,  Mà BF ║OC
  ⇒EH║HI║OC
  Vậy E,H,I thẳng hàng, Mà H, I, K thẳng hàng ( vì I là trung điểm 2 đường chéo)
  ⇒ E,H, K thẳng hàng.
  CHÚC BẠN HỌC TỐT./.

Viết một bình luận