Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Nêu chủ đề của văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê

Toán Lớp 7: Nêu chủ đề của văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê

Comments ( 2 )

  1. Cuộc chia tay đau đớn và đầy cảm động của hai em bé trong truyện khiến người đọc thấm thía rằng: Tổ ấm gia đình là vô cùng quý giá và quan trọng. Mọi người hãy cố gắng bảo vệ và giữ gìn, không nên vì bất cứ lí do gì làm tổn hại đến những tình cảm tự nhiên, trong sáng ấy.

  2. ĐỀ BÀI: Nêu chủ đề của văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê
    bài làm và giải thích: chủ đề của văn bản cuộc chia tay của những con búp bê lafhanhj phúc gia đình là thữ quan trọng nhất đối với mọi người. chúng ta nên bảo vệ nó và không vì lí do riêng hay lợi ích riêng của bản thân mà bán đứng gia đình. Dù ở gần hay ở xa chứng ta đều cần phải yêu thương lẫn nhau và giúp đỡ nhau khi gạp khó khắn, hoạn nạn
    hết

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân