Toán Lớp 8: giúp mình với ạ (x+4)^2 +(x-5)^2

Toán Lớp 8: giúp mình với ạ
(x+4)^2 +(x-5)^2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: giúp mình với ạ (x+4)^2 +(x-5)^2”

 1. (x+4)²+(x-5)² = 2x²+1
  <=> (x²+8x+16)+(x²-10x+25)=2x²+1
  <=> x²+8x+16+x²-10x+25= 2x²+1
  <=> 2x²-2x+41 = 2x²+1
  <=> -2x+40 = 0
   <=> -x+20 = 0
  => x = 20
  Đề bạn gửi lai ở dưới, đề trên này bị lỗi nên nếu bạn nào đọc thì đừng báo cáo mod nhá.

Viết một bình luận